Cung cấp pallet

Hình ảnh thực tế

hinh 5
Hình 4
Hình 3
Hình 2
Hình 1