CÔNG TY TNHH BỐC XẾP VẬN TẢI HÙNG MINH

CÔNG TY TNHH BỐC XẾP VẬN TẢI HÙNG MINH

Email : bocxepvantai@gmail.com

We :     www.bocxep.vn

Địa chỉ : Thửa đất số 523, Tờ bản đồ số 8, Tổ 2, Khu phố Phước Hải, Phường Thái Hòa, Thị xã Tân Uyên, Bình Dương

MST : 3702 850 998

Giám Đốc Điều Hành : Nguyễn Bá Hoàn

DĐ : 0988.424.787 - 0773.754.543